04. i 05. decembra 2023. godine, održan je trauma Prehospital life support kurs (PHTLS), autorizovanog NAEMT trening centra, kojeg su vodili certificirani PHTLS instruktori Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS.

Kurs je pohađalo 19 kandidata, koji su sa uspjehom položili teoretske i praktične vještine prema propozicijama kursa.

PHTLS je globalni zlatni standard u prehospitalnoj edukaciji o traumi i predaje se u preko 80 zemalja. PHTLS je prikladan za hitne medicinske tehničare,  ljekare i druge prehospitalne profesionalce.
PHTLS je akreditovan od strane CAPCE i priznat od strane NAEMT-a.