Pozicioniranje pacijenta

U pravilu pacijenta ne treba micati, pogotovo ako sumnjate, po položaju žrtve ili prirodi ozljeda, da žrtva može imati ozljede kičme.

Postoje slučajevi kada pacijent treba premjestiti:

● Ako je područje nesigurno za spasioca ili pacijenta, pomaknite pacijenta na sigurno mjesto, ako je to sigurno učiniti.
● Ako je pacijent licem prema dolje i ne reagira, okrenite pacijenta licem prema gore
● Ako pacijent ima poteškoća s disanjem zbog obilnog sekreta ili povraćanja, ili ako ste sami i morate ostaviti pacijenta da biste otišli po pomoć, postavite ga u koma položaj.
● Ako pacijent pokazuje znakove šoka, postavite ga da leži na leđima. Ako  nema dokaza traume ili ozljede, podići
noge za oko 30 ° do 45 ° .Ne podizati  noge ako pokret ili položaj
uzrokuje bol pacijentu.