Na 38. redovnoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, dana 08.07.2021.godine, Zastupnica u Skupštini KS, dr Jasmina Biščević-Tokić uputila je Vladi KS i Ministarstvu zdravstva KS Inicijativu za upućivanjem zahtjeva Ministarstvu zdravstva Federacije BiH za izmjenu i dopunu „Plana i programa za subspecijalizaciju“ kako bi se i specijalistima urgentne medicine omogućile prijave na subspecijalizacije, sa ciljem unapređenja i očuvanja ove časne i veoma važne profesije.
Zahvaljujemo se uvaženoj Zastupnici dr Tokić-Biščević na pokrenutoj Inicijativi, uz iskrenu nadu da će odgovorni prepoznati značaj ovog projekta te ispraviti nepravdu koja se godinama, u ovom segmentu, čini doktorima, specijalistima urgentne medicine.

otvori link