HMT kurs

HMT kurs (kurs za hitne medicinske tehničare) koji se sastoji od dva dijela, teoretske i praktične nastave u trajanjo od 20 dana i vježbi na terenu u trajanju od 180 sati. Podrazumijeva obuku i usvajanje vještina: procjena respiracija, procjena pulsa/cirkulacija, postavljanje orofaringealnog tubusa, postavljanje nazofaringealnog tubusa, džepna maska, ventilacija pomoću samoširečeg balona, oralna sukcija/aspiracija, CPR, mjerenje krvnog tlaka auskultacijom i palpacijom, primjena kiseonika, pregled kože, neurološka procjena pacijenta, sinkopa, medicinski pregled i tretman bola u grudima, kompletna procjena-akutni abdomen, stabilizacija kičme, kontrola vanjskog krvarenja, previjanje i imobilizacija  zatvorenih i otvorenih fraktura, procjena traume, venepunkcija i primjena intravenskih tečnosti, imobilizacija trakcionom udlagom, KED sistem, MAST odijelo, hitni slučajevi kod poroda, mehanička ventilacija.

Usvojeno znanje se provjerava polaganjem teoretskih i praktičnih testova.
Po završenom programu obuke svi obučeni kandidati će dobiti uvjerenje-certifikat o provedenom programu tj. osposobljenosti za hitnog medicinskog tehničara (HMT)

Kurs je namijenjen medicinskom osoblju (medicinski tehničari).

Više kurseva

 • ACLS

  ACLS kurs (Advanced Cardiovascular Life Support – napredno kardiovaskularno održavanje života)

 • BLS/AED kurs

  BLS/AED kurs (Basic Life Support – osnovno održavanje života sa upotrebom AED-Automatski eksterni defibrilator)

 • BLS/AED kurs

  BLS/AED kurs (Basic Life Support – osnovno održavanje života sa upotrebom AED-Automatski eksterni defibrilator)

 • PHTLS

  PTLS (Prehospital Trauma life Support)