BLS/AED kurs

BLS/AED kurs (Basic Life Support – osnovno održavanje života sa upotrebom AED-Automatski eksterni defibrilator), 8 sati obuke što  podrazumijeva obuku i usvajanje vještina neophodnih za osnovno održavanje života tj. vještačko disanje i vanjsku masažu srca, usklađeno sa CPR SMJERNICAMA 2015, sa primjenom AED-a koji je standard u Evropi i svijetu, zbrinjavanje osobe bez svijesti, načini rješavanja opstrukcije disajnog puta, krvarenje i zaustavljanje krvarenja, prvu pomoć kod povrijeđenog tj. upoznavanje sa svim vrstama povreda i njihovo zbrinjavanje na nivou prve pomoći.

Značajna pažnja je posvećena uvježbavanju tehnika podizanja i nošenja povrijeđenog: jedan spasilac ili više spasilaca, kako bez opreme, tako i uz primjenu standardnih ili improvizovanih sredstava za transport, te imobilizaciji povrijeđenog.

Kurs se sastoji od:
– Predavanja
– Stanica za praktične vještine

Po završenom programu obuke svi obučeni kandidati će dobiti uvjerenje-Certifikat o. osposobljenosti za primjenu osnovnih mjera održavanja života .
Kurs je namijenjen medicinskom (ljekari i medicinski tehničari) i nemedicinskom osoblju (laicima). Program obuke se može prilagoditi potrebama grupe polaznika.

Više kurseva

 • ACLS

  ACLS kurs (Advanced Cardiovascular Life Support – napredno kardiovaskularno održavanje života)

 • PHTLS

  PTLS (Prehospital Trauma life Support)

 • HMT kurs

  HMT kurs (Kurs za hitne medicinske tehničare)

 • PEPP kurs

  PEPP kurs (Pediatric Education for Prehospital Professionals)