PEPP kurs

PEPP kurs (Pediatric Education for Prehospital Professionals)u trajanju od dva dana obuke,18 sati ukupno, predstavlja kompletan izvor prehospitalnih medicinskih informacija za hitnu skrb dojenčadi i djece. Razvijen od strane Američke akademije pedijatrije, PEPP je uzbudljiv kurikulum osmišljen kako bi podučio prehospitalne profesionalce da što bolje procijene i zbrinu bolesno ili povrijeđeno dijete.

PEPP je sveobuhvatan, inovativan i visoko vizualni kurs koji sadrži predavanja na temelju slučaja, live-action videozapis, praktične vještine i scenarije za ma Za uspješno završavanje tečaja PEPP-a, studenti trebaju dovršiti PEPP ALS pretest, praktične scenarije te završni test.
Za pripremu kursa neophodno je naručiti i pripremiti PEPP priručnik te ispuniti on-line pretest.
Po završenom programu obuke svi kandidati koji uspješno završe teoretski i praktični dio obuke će dobiti uvjerenje-certifikat o provedenom programu on-line na osobnu e-mail adresu.

Kurs je namijenjen medicinskom osoblju (ljekari i medicinski tehničari).

Više kurseva

 • ACLS

  ACLS kurs (Advanced Cardiovascular Life Support – napredno kardiovaskularno održavanje života)

 • BLS/AED kurs

  BLS/AED kurs (Basic Life Support – osnovno održavanje života sa upotrebom AED-Automatski eksterni defibrilator)

 • BLS/AED kurs

  BLS/AED kurs (Basic Life Support – osnovno održavanje života sa upotrebom AED-Automatski eksterni defibrilator)

 • PHTLS

  PTLS (Prehospital Trauma life Support)