PTLS

PTLS ( Prehospital Trauma Life Support) kurs kandidatu  daje znanje i hands-on vještine prehospitalnog  zbrinjavanja povrijeđenog, u trajanju od dva dana, ukupno 18 sati intenzivnog rada. PTLS naglašava brzu procjenu, odgovarajuće intervencije i prepoznavanje stanja koja neposredno ugrožavaju život pacijenta.

 

PTLS se zasniva na pravilima postupanja nakon dolaska medicinske ekipe na lice mjesta, procjena mjesta nesreće kao i mehanizam povrijeđivanja, osiguravanje sigurnosti ekipe i povrijeđenog, daju jasne upute o pristupu i pregledu povrijeđenog te kritičnim intervencijama koje se trebaju poduzeti na licu mjesta.

 

Cilj PTLS algoritma je da se maksimalno skrati vrijeme od povrede do definitivnog zbrinjavanja povrijeđenog, unutar «zlatnog sata»  na način da pregled i intervencije na terenu ne traju duže od 10 minuta, unutar kojih se mora obaviti adekvatan pregled i primijeniti svi neophodni postupci  važni za preživljavanje povrijeđenog te smanjenje  naknadnog invaliditeta.

 

Bit PTLS postupka na terenu čine: inicijalni pristup, brzi trauma/ili fokusirani pregled povrijeđenog te priprema za transport i sam transport u bolnicu.

 

Program kursa podrazumijeva prethodnu teoretsku pripremu kandidata.
Zadnji dan kursa je određen za provjeru usvojenog znanja tj. polaganje teoretskih i praktičnih testova.

Kurs se sastoji od:
– Predavanja
– Stanica za praktične vještine

Više kurseva

 • ACLS

  ACLS kurs (Advanced Cardiovascular Life Support – napredno kardiovaskularno održavanje života)

 • BLS/AED kurs

  BLS/AED kurs (Basic Life Support – osnovno održavanje života sa upotrebom AED-Automatski eksterni defibrilator)

 • HMT kurs

  HMT kurs (Kurs za hitne medicinske tehničare)

 • PEPP kurs

  PEPP kurs (Pediatric Education for Prehospital Professionals)