PHTLS

NAEMT-ov Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) je prepoznat širom svijeta kao vodeći program kontinuirane edukacije za prehospitalni hitni trauma tretman.

Misija PHTLS-a je promovirati izvrsnost u pružanju tretmana pacijentima s traumama od strane svih prehospitalnih profesionalaca.

PHTLS je razvio NAEMT u saradnji sa Komitetom američkih hirurga za traumu. Komitet pruža medicinsko usmjeravanje i nadzor sadržaja za PHTLS program.

PHTLS kursevi poboljšavaju kvalitetu zbrinjavanja traume i smanjuju smrtnost. Program se zasniva na filozofiji koja naglašava tretman multisistemskog traumatskog pacijenta kao jedinstvenog entiteta sa specifičnim potrebama.

PHTLS promoviše kritičko razmišljanje kao osnovu za pružanje kvalitetnog tretmana. Zasniva se na uvjerenju da su, s obzirom na dobar fond znanja i ključnih principa, prehospitalni profesionalci hitnih službi sposobni donijeti razumne odluke u vezi s tretmanom pacijenata.

Kurs koristi međunarodno priznati udžbenik PHTLS i pokriva sljedeće teme:

Fiziologija života i smrti

Procjena scene

Procjena pacijenata

Kontrola krvarenja

Airway

Disanje, ventilacija i oksigenacija

Cirkulacija i šok

Posebne populacije

Kurs obuhvata edukacije o traumi kroz studije slučaja, vježbe vještina i simulacije pacijenata.

PHTLS je globalni zlatni standard u prehospitalnoj edukaciji o traumi i predaje se u preko 80 zemalja. PHTLS je prikladan za hitne medicinske tehničare,  ljekare i druge prehospitalne profesionalce.

PHTLS je akreditovan od strane CAPCE i priznat od strane NREMT-a.

Više kurseva

 • ACLS

  ACLS kurs (Advanced Cardiovascular Life Support – napredno kardiovaskularno održavanje života)

 • BLS/AED kurs

  BLS/AED kurs (Basic Life Support – osnovno održavanje života sa upotrebom AED-Automatski eksterni defibrilator)

 • HMT kurs

  HMT kurs (Kurs za hitne medicinske tehničare)

 • PEPP kurs

  PEPP kurs (Pediatric Education for Prehospital Professionals)