Od 07.- 09.11.2019.godine u Tirani je održan ” 3-rd Annual Albania Congres of Trauma & Emergency Surgery”. Predstavnici JU ZHMP KS Mr.sci.med.dr Adem Zalihić, dr.Kenan Ljuhar i Mujo Subašić, dipl.med.tehničar, odazvali su se pozivu Prof.dr Basria Lenjania, jednog od organizatora kongresa, te uzeli aktivno učešće na ovom veoma značajnom dogadjaju. Tom prilikom Mr.sci Zalihić, direktor JU ZHMP KS, održao je predavanje na temu Organizacija Hitne Pomoći Kantona Sarajevo, te bio moderator sesije urgentne medicine sa Prof. Basrijem, direktorom urgentnog centra Kliničke bolnice Priština.
Direktor hitne pomoći Tirana i državnog Call centra za hitne pozive i masovne nesreće, Dr Skender Brataj, ugostio je direktora JU ZHMP KS te ga upoznao sa načinom rada kroz obilazak zgrade Hitne pomoći i državnog Call centra Albanije.
Naši predstavnici imali su priliku da na ovom kongresu razmjene iskustva sa kolegama iz Albanije, Kosova, Slovenije, Italije, Portugala, Njemacke, Turske i BiH iz domena hitne medicinske pomoći.