Druga sedmica edukacije i prvi praktični ispit kursa za Hitne medicinske tehničare su uspješno završeni. Postavili smo dobre temelje za ono što nas očekuje u naredne dvije sedmice edukacije.
SRETNO