Sa ciljem uspostavljanja službe Hitne medicinske pomoći na motociklu, osam HMT Instruktora Centra za edukaciju JU ZHMP KS uspješno je završilo osnovnu, zakonom propisanu obuku upravljanja motociklom.Posebnu zahvalnost dugujemo Mehmedu Hadžiću, instruktoru Auto škole “Code” na maksimalnoj posvećenosti i profesionalno odradjenom poslu. Pomenuti HMT Instruktori činit će prvu postavu Hitne medicinske pomoći na motociklu, a kako bi službu doveli na zavidan nivo, pred njima su edukacije iz domena upravljanja motociklom u hitnim slučajevima te usavršavanje protokola trijaže i algoritma pružanja hitne medicinske pomoći na mjestu nesreće. Tim tragom u radnu posjetu nam je došao dr.Kubilay Arslankececioglu, Izmir 112 EMS Motorcycle First Responder Unit Physician. Dr Kubilay je osnivač Hitne medicinske pomoći na motociklu u Turskoj. Sa zadovoljstvom se odazvao pozivu Mr.sci.med.dr Adema Zalihića, direktora JU ZHMP KS, da nam svojim znanjem i iskustvom pomogne u uspostovljanju službe te daljnoj edukaciji naših uposlenika iz domena Hitne medicinske pomoći na motociklu. Našim uposlenicima želimo puno sreće i uspjeha u daljnjem radu i edukaciji, a dr.Kubilayu veliko hvala na odvojenom vremenu i velikodušnoj pomoći.