ALS kurs

ALS kurs (Advanced Life Support – napredno održavanje života) u trajanju od dva dana, ukupno 16 sati, podrazumijeva obuku i usvajanje vještina neophodnih za napredno održavanje života tj. vještačko disanje i vanjsku masažu srca, algoritmi za Cardiac arrest: asistolia/BEA (bespulsna električna aktivnost) i ventrikularna fibrilacija/ventrikularna tahikardija bez pulsa usklađeno s CPR SMJERNICAMA 2015, napredno održavanje zračnog puta (orofaringealni tubusi, nazofaringealni tubusi, endotrahealna intubacija, laringealna maska, combitubus), defibrilacija, kardioverzija, transkutani pejsing, inicijalni pristup internističkom i trauma pacijentu, imobilizacija kičme i ekstemiteta.

Podrazumijeva obuku i usvajanje naprednih vještina neophodnih za procjenu i inicijalni tretman kardiovaskularnih hitnosti u prehospitalnoj fazi tj. na mjestu događaja i u transportu.
Promoviše timski rad i zahtijeva primjenu specijalne opreme.

Kurs se sastoji od:
– Predavanja
– Stanica za praktične vještine

Po završenom programu obuke svi kandidati koji uspješno završe praktični dio obuke će dobiti uvjerenje-certifikat o provedenom programu tj. osposobljenosti za primjenu naprednih mjera održavanja života (ALS).
Kurs je namijenjen doktorima medicine.

Više kurseva

 • ACLS

  ACLS kurs (Advanced Cardiovascular Life Support – napredno kardiovaskularno održavanje života)

 • BLS/AED kurs

  BLS/AED kurs (Basic Life Support – osnovno održavanje života sa upotrebom AED-Automatski eksterni defibrilator)

 • HMT kurs

  HMT kurs (Kurs za hitne medicinske tehničare)

 • PEPP kurs

  PEPP kurs (Pediatric Education for Prehospital Professionals)