Putevi primjene lijekova u tretmanu vitalno ugroženog pacijenta su od velike važnosti. Pored intravenskog i intraoselnog puta, primjena lijeka putem inhalacije kod odredjenih urgentnih stanja zasigurno predstavlja važan segment u tretmanu istih.
Dosadasnji inhalatori su bili stacionarni i zahtjevali su za svoj rad napajanje električnom energijom pa kao takvi nisu bili dostupni medicinskim ekipama na mjestu nesreće. Prateći savremene tokove urgentne medicine i razvoja medicinske opreme, menadžment JU ZHMP KS obezbjedio je 36 mobilnih inhalatora. Radi se o ultrazvučnim inhalatorima novije generacije, izrazito malih dimenzija, koji zahvaljujući baterijskom napajanju imaju potpunu autonomnost u svom radu. Zahvaljujući ovim mobilnim inhalatorima, ekipama hitne medicinske pomoći KS bit će dostupan i ovaj način primjene lijekova u tretmanu urgentnog pacijenta na samom mjestu nesreće u svim vremenskim uslovima.
Svaki kardiomobil JU ZHMP KS bit će opremljen sa pomenutim inhalatorom od 28.02.2020.godine, nakon što medicinsko osoblje prodje edukaciju vezanu za ovaj segment.
Hitna pomoć – ponos grada Sarajeva!!!