Da smo ustanova koja svojim radom, trudom i stručnošću plijeni pažnju mnogih, te da smo na odredjen način postali pozitivan uzor u domenu hitne medicinske pomoći, pokazuje i nedavna posjeta kolega iz Bijeljine.
Naime, 13.03 2019 godine direktor Doma Zdravlja Bijeljina, Prim.dr Duško Milovanović i načelnica hitne medicinske pomoći Bijeljina Prim.dr Dubravka Savić, bili su u radnoj i prijateljskoj posjeti JU ZHMP Sarajevo.
Kolege iz Bijeljine, svoju prijateljsku posjetu su iskoristili za razmjenu naučnih dostignuća na polju urgentne medicine te su izrazili želju da se u bliskoj budućnosti uspostavi saradnja, kako kroz edukaciju svojih uposlenika u Centru za edukaciju JU ZHMP Sarajevo , tako i na drugim poljima. Nakon obilaska kapaciteta sa kojima raspolažemo i prezentacije edukativnih i tehničkih dostignuća u JU ZHMP Sarajevo, kolege iz Bijeljine potvrdile su da smo postigli visoke standarde iz domena hitne medicinske pomoći.
Pomenutu delegaciju su dočekali i ugostili predstavnici JU ZHMP Sarajevo na čelu sa direktorom zavoda Mr.sci. dr.Ademom Zalihićem, i rukovodiocem Centra za edukaciju Mr.sci.dr Aidom Gavranović.