ITLS

ITLS (International Trauma life Support) kurs daje studentu znanje i hands-on vještine zbrinjavanja povrijeđenog, u trajanju od dva dana, ukupno 18 sati intenzivnog rada. ITLS naglašava brzu procjenu, odgovarajuće intervencije i identifikaciju neposredne prijetnje života.
ITLS se zasniva na strogo postavljenim pravilima postupanja nakon dolaska medicinske ekipe na lice mjesta, koja u prvom redu osiguravaju sigurnost ekipe i povrijeđenog, daju jasne upute o pristupu i pregledu povrijeđenog te kritičnim intervencijama koje se trebaju poduzeti na licu mjesta.
Cilj ITLS algoritma je da se maksimalno skrati vrijeme od povrede do definitivnog zbrinjavanja povrijeđenog, unutar «zlatnog sata», po principu „platinastih 10 minuta“ za hitnu medicinsku pomoć, unutar kojih se mora obaviti adekvatan pregled i primijeniti svi neophodni postupci  važni za preživljavanje povrijeđenog te smanjenje  naknadnog invaliditeta.
Srž ITLS postupka na terenu čine: inicijalni pristup, brzi trauma/ili fokusirani pregled povrijeđenog te priprema za transport i sam transport u bolnicu.

Program kursa podrazumijeva prethodnu teoretsku pripremu kandidata uz ispunjavanje ITLS Pretesta.
Zadnji dan kursa je određen za provjeru usvojenog znanja tj. polaganje teoretskih i praktičnih testova.

Kurs se sastoji od:
– Predavanja
– Stanica za praktične vještine

Po završenom programu obuke svi kandidati koji uspješno završe teoretski i praktični dio obuke će dobiti uvjerenje-certifikat o provedenom programu ITLS.
Kurs je namijenjen medicinskom osoblju (ljekari i medicinski tehničari).

Više kurseva

 • ACLS

  ACLS kurs (Advanced Cardiovascular Life Support – napredno kardiovaskularno održavanje života)

 • BLS/AED kurs

  BLS/AED kurs (Basic Life Support – osnovno održavanje života sa upotrebom AED-Automatski eksterni defibrilator)

 • HMT kurs

  HMT kurs (Kurs za hitne medicinske tehničare)

 • PEPP kurs

  PEPP kurs (Pediatric Education for Prehospital Professionals)