Dispečerski Centar je žila kucavica svake hitne pomoći, a žila kucavica svakog Dispečerskog Centra je dobra komunikacija izmedju dispečera i medicinsko-terenskih ekipa.
Vodeći računa o nesmetanom radu ove službe menadžment JU ZHMP KS obnovio je Ukw mobilne stanice koje ekipe koriste za komunikaciju sa dispečerom kada su po prirodi posla udaljeni od stanica u svojim kardiomobilima.
Sa ciljem uspostave što bolje komunikacije, menadžment je i u procesu završetka instalacije dva nova Ukw repetitora za lokalitete Općine Ilijaš i Općine Hadžići, intenzivni su radovi na pojačavanju ovog signala i za uže jezgro grada, a sve u cilju što bolje pokrivenosti cijelog Kantona Sarajevo Ukw signalom za potrebe Hitne medicinske pomoći. Našim herojima u crvenom želimo puno sreće i uspjeha u daljem radu, a našim pacijentima puno zdravlja.
JU ZHMP KS u službi gradjana.