Uspješno je završena prva sedmica dvomjesečne edukacije za HMT – Hitne medicinske tehničare koja je u Centru za edukaciju JU ZHMP KS počela 28.09.2020.
Jedan od najzahtjevnijih i najintezivnijih kurseva koje održavamo, upravo je kurs za Hitnog Medicinskog Tehničara.
Polaznici kursa su medicinski tehničari iz Doma zdravlja Maglaj, Doma zdravlja Istočno Sarajevo, medicinski tehničari iz Bugojna i JU ZHMP KS.
Uz medicinske tehničare, edukaciji prisustvuju i ljekari iz pomenutih ustanova sa ciljem upoznavanja organizacije, načina rada, kompetencija, te teoretskog i praktičnog znanja koje donosi zvanje Hitni medicinski tehničar.
Na samom početku polaznicima kursa se obratio Mr.sci.med.dr Adem Zalihić, direktor JU ZHMP KS, zaželio im dobrodošlicu i sretan rad uz napomenu da hitna medicinska pomoć počiva na temeljima zvanim HMT edukacija.
Našim edukatorima i kandidatima želimo puno sreće i uspjeha u daljnjem radu.