11.07.2018 god. u memorijalnom centru Potočari ukopani su posmrtni ostaci 35 žrtava genocida u Srebrenici.
Među njima su i četiri maloljetnika.
Najmlađa žrtva ukopana ove godine je Vesid Ibrić, koji je imao 16 godina kad je ubijen, a najstarija Šahin Halilović, koji je u vrijeme ubistva imao 71 godinu.
JU ZHMP KS je tradicionalno I ove godine, sa svojih 9 ekipa,obavila medicinsko obezbjeđenje nekoliko hiljada prisutnih u memorijalnom centru Potočari.
Ekipe Hitne Medicinske Pomoći Sarajevo koje su bile u medicinskoj pratnji “MARŠ MIRA” I konvoja sa posmrtnim ostacima žrtava genocida, pridružile su se ostalim ekipama u memorijalnom centru Potočari.
Koordinator medicinskih ekipa bio je Mr.sci.dr.Adem Zalihić, direktor JU ZHMP Sarajevo.