Za pripadnike Oružanih snaga BiH, u Centru za edukaciju hitne medicinske pomoći “Prim.dr. Silva Rizvanbegović” JU ZHMP Kantona Srajevo, 26.i 27.04.2021.godine, uspješno je održan BLS/AED (Basic Life Support uz upotrebu AED-a) kurs.
Sporazum o saradnji omogućuje razmjenu iskustava u zbrinjavanju vitalno ugroženih pacijenta kroz kontinuiranu edukaciju medicinskih profesionalaca Oružanih snaga BiH, dok će sa druge strane medicinski profesionalci JU ZHMP KS imati edukaciju iz domena “Zračnog transporta”.
Kolegama upućujemo iskrene čestitke na uspješno završenoj edukaciji uz poruku da se posebno radujemo nastavku naše saradnje.
Hitna pomoć – Ponos grada Sarajeva
(muscle)(heart)(ambulance)