28.01.2019 godine održan je sastanak na kojem je bilo govora o nacrtu sporazuma o saradnji izmedju Ministarstva odbrane BiH i JU ZHMP KS, po pitanju razmjene iskustava oko zbrinjavanja pacijenata u urgentnim stanjima i provodjenju kontinuirane edukacije i obuke medicinskog osoblja Oružanih snaga BiH kao i obuku medicinskih profesionalaca JU ZHMP KS u domenu mentalnog zdravlja i zračnog transporta. Sastanku su prisustvovali gospodin Adem Spahić, pomoćnik ministrice odbrane za politiku i planove, dr. Snježana Marić i pukovnik Alem Kaplan, vojni pilot, dok su ispred JU ZHMP KS bili direktor JU ZHMP KS Mr.sci.med.dr Adem Zalihić i Mr.sci.med.dr Aida Gavranović, rukovodilac centra za edukaciju. Verifikovanje ovoga sporazuma očekujemo veoma brzo i iskreno se radujemo budućoj saradnji. Menadžmentu JU ZHMP KS čestitamo na još jednom postignutom uspjehu na putu unapredjenja naše ustanove, a uposlenicima želimo puno sreće u daljnjem radu.
SRETNO !!!!