Besplatna mobilna aplikacija “Hitna pomoć Sarajevo” osim za Android i Huawei platformu, dostupna i za ljubitelje iPhona (iOS-a).
https://play.google.com/store/apps/details…
https://apps.apple.com/…/hitna-pomoc-sarajevo/id1540998868
Aplikacija obuhvata četiri bitna segmenta, mapu javno dostupnih Automatskih externih defibrilatora u BiH, mogućnost informisanja gradjana o svim bitnim javno zdravstvenim programima sa ciljem očuvanja i unapredjenja zdravlja, multimedijalnu brošuru prve pomoći sa ciljem podučavanja gradjana osnovnim mjerama prve pomoći, te rubriku “Volonteri prve pomoći” koja omogućava educiranim gradjanima da se stave na raspolaganje dispečerskom centru za pružanje prve pomoći do dolaska ekipe hitne medicinske pomoći. Aplikacija nudi i rubriku “Sponzori” gdje mogu biti upisani svi oni koji žele nabaviti AED-e te ga staviti na raspolaganje gradjanima BiH.
Aplikacija je prilagodjena i osobama sa invaliditetom.
Molimo vas da podijelite kako bi se što veći broj naših gradjana okoristio sadržajem aplikacije.❤