Zahvaljujemo se menadžmentu i uposlenicima “Doma Villa Filis” Sarajevo, na iskazanoj zahvalnosti i podršci u našem radu. Vaša nam podrška daje snagu ali i obavezu da u svom poslu budemo još bolji.
U ime kolektiva JU ZHMP KS od srca vam hvala.