Danas, 12.07.2021.godine, u Call Center JU ZHMP KS, u 14:41 h, zaprimljen je poziv za hitnu medicinsku intervenciju. “Muškarac sa vidljivim povredama po cijelom tijelu leži ispod mosta magistralnog puta M5, poznat kao Dariva most. Postoji mogućnost da je povrijeđeni pao sa mosta”, glasio je poziv upućen od slučajnih prolaznika koji su primijetili unesrećenog.
Ekipa hitne medicinske pomoći Kantona Sarajevo odazvala se na poziv, a na mjesto nesreće došli su za rekordnih 5 minuta (14:46h). Na izrazito nepristupačnom terenu, ispod pomenutog mosta, na obali Miljacke, u ležećem položaju zatekli su mlađu mušku osobu sa vidljivim, potencijalno životno ugrožavajućim povredama, po cijelom tijelu. Unesrećeni je bio svjestan i komunikativan, a prema njegovim navodima skočio je sa mosta u vodu. Prema slobodnoj procjeni naše ekipe, radi se o visini mosta oko 30 metara, a dubina vode oko 50 cm. Na licu mjesta pristupili su pregledu i zbrinjavanju unesrećenog, a nakon stabilizacije vitalnih parametara, započeli su sa izvlačenjem povrijeđenog do kardiomobila JU ZHMP KS. S obzirom na izrazitu nepristupačnost terena u pomoć su pristigli pripadnici Policijske uprave Stari Grad koji su ujedno i obezbjeđivali mjesto nesreće, pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade sa svojim specijaliziranim koritom za izvlačenje unesrećenih iz nepristupačnih predjela, te pripadnici Gorske službe spašavanja. U 15:36h, zajedničkom akcijom povrijedjenog su uspješno evakuisali do pristupnog puta, nakon čega ga je ekipa JU ZHMP KS uz medicinski nadzor transportovala i predala osoblju KUMa u KCUSu na daljni tretman i dijagnostiku.
Pomenuta akcija je još jedna dobijena bitka u nizu, koja pokazuje i dokazuje da Kanton Sarajevo ima službe koje na visoko profesionalnom nivou, 24 sata, 7 dana u sedmici, stoje u službi spašavanja i zaštite života naših gradjana.
Povrijeđenom želimo brz i uspješan oporavak, a istinskim herojima Kantona Sarajevo upućujemo čestitke na profesionalno obavljenom zadatku.
Hitna pomoć – Ponos grada Sarajeva 💪