J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je uz tehničku podršku USAID-a pripremio Brošuru “Sve što trebamo znati o COVID-19?”. Brošura pruža odgovore na najčešća pitanja o COVID-19 oboljenju, te se sastoji od idućih poglavlja:
Osnovne informacije o COVID-19
Kako se virus širi?
Koji su simptomi COVID-19?
Trudnoća i COVID-19
Dojenje i COVID-19
Najučinkovitije mjere prevencije i COVID-19
COVID-19 terapija
Preporuke za korištenje maksi za lice, medicinskih i zaštitnih maski
Samoizolacija i COVID-19
Čišćenje i dezinfekcija prostora u domaćinstvu,
Čišćenje i dezinfekcija automobila,
Pravilno odlaganje kućnog otpada i COVID-19
Mentalno zdravlje i COVID-19
Dijabetes i COVID-19
Demencija i COVID-19
Hronične bolesti i COVID-19
Testiranje na COVID-19
Brošuru možete preuzeti na linku ispod

https://www.zzjzks.ba/2020/05/28/covid-19-osnovne-informacije/